Avablog Dosgawebro

Muzikoterapie v praxiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Markéta GerlichováKniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie. Kniha srozumitelně představuje téma muzikoterapie, její podstatu a využití u nás i v zahraničí. Důležitou součástí publikace jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin, jež muzikoterapie určitou část jejich života provázela. V knize nechybí popis osmičlenné muzikoterapeutické skupiny s problémy převážně v psychosomatické rovině a jejich vývoj v průběhu osmi měsíců. Autorka má více než 17 letou klinickou praxi na uznávaném pracovišti KRL 1. LF UK a VFN v Praze s osobami po poškození mozku, ale také se studenty a širokou veřejností. Přednáší u nás i v zahraničí, působí jako delegát ČR v EMTC (Evropské konfederaci muzikoterapeutů). Své zkušenosti plně využila v této ojedinělé publikaci, která je především z praxe, o praxi a pro praxi....celý text


úinok vyuitia muzikoterapie pri práci s demi. BCOM právo pracovních míst v zahraničí. Muzikoterapie v praxi. Posledná aktualizácia skladu 1056. Muzikoterapie v praxi Autor Gerlichová Markéta Nakladatel Grada EAN 17918 ISBN 17918 Popis 1 kniha broovaná 168 stran esky Rozmry 168 24 cm Rok vydání 2020 2.


Muzikoterapie

Podtitul Píbhy muzikoterapeutických cest. Nus matematika žebříček. Kniha srozumiteln pedstavuje téma muzikoterapie její podstatu a vyuití u nás i v zahranií. Neopomenutelnou úlohou hudební terapie je vyuití prvk muzikoterapie ve kolní praxi. Kniha Muzikoterapie v praxi Monografie Markéty Gerlichové Muzikoterapie v praxi vyla u nakladatelství Grada v druhém pepracovaném vydání pod katalogovým íslem 19078. Souástí jsou také . Vechny tyto knihy jsou vyuity jako zdroj a citovány níe. Muzikoterapie v praxi Píbhy muzikoterapeutických cest Gerlichová Markéta. Muzikoterapie v klinické praxi PhDr. Ekniha Muzikoterapie v praxi Markéta Gerlichová. Milionář úspěšní návyky PDF. Pední eská muzikoterapeutka pináí metodiku zlepující ivot. Viac o knihe Muzikoterapie v praxi Markéta Gerlichová Kniha je urena vem zájemcm o obor muzikoterapie tedy odborníkm i laikm. Arun Sharma Cat Qora. Kniha je urena vem zájemcm o obor muzikoterapie tedy odborníkm i laikm.

Diplom ve zdravotnickém řízení v Kanadě.


Katalog e-knih v praze Muzikoterapie v praxi PDF. Elektronické knihy PDF epub Markéta Gerlichová.