Avablog Dosgawebro

Zážitková pedagogikaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ivo JirásekTeoretické zpracování oboru zaměřujícího se na osobnostní a týmový rozvoj prostřednictvím přímých prožitkových situací je v českém prostředí zcela novým počinem. Na rozdíl od dříve publikovaných praktických a metodických návodů jsou zde zpracovány především terminologické a ideové aspekty včetně širších sociálních souvislostí a soudobých civilizačních proměn, na něž by měl tento edukativní směr adekvátně reagovat. Dramaturgicky uspořádané prožitky z pohybu, přírody, či lidského setkávání mohou představovat transformativní zkušenost proměňující ucelený horizont významů a porozumění jedince. Kniha tak představuje i filozofický model odpovídající na hlavní otázku oboru na pomezí pedagogiky volného času, andragogiky a kinantropologie, totiž jak může krátkodobá zkušenost ovlivnit celek lidského života. Čtenář je veden k tomu, aby se zamýšlel nad teoretickým rozměrem programů a metod, který je v dosavadní literatuře často opomíjen. Kniha je nezbytným podkladem pro další promýšlení rozvoje oboru v kontextu jeho historického vývoje i současné podoby, je jedinečným zdrojem úvah pro studenty i zkušené praktiky z řad pedagogů, volnočasových vedoucích, instruktorů a lektorů kurzů pro děti i dospělé. Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., je garantem studijního oboru rekreologie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně se zabývá problematikou výchovy v přírodě v diskurzu zážitkové pedagogiky, tématy filozofické kinantropologie (filozofie sportu) a fenoménem spirituality a spirituálního zdraví. Zakládal a jako šéfredaktor do roku 2016 vedl časopis Gymnasion, dlouhodobě spolupracoval s Prázdninovou školou Lipnice....celý text


Metodika vysokoškolského vzdělávání. Concord University Graduate programy. akreditované kurzy Úvod do záitkové pedagogiky 10 h Jak udlat adapák 10 h . Walter Mosley OxvaVille. Example sentences with záitková pedagogika translation memory. Jsme vae knihkupectví s tradicí.


Zážitková Pedagogika

Židovské Nobelovy laureáty v literatuře. O KOMUNIKACI. 2.3 Záitková pedagogika v souvislosti s . Bleskové dodání osobní odbr Zdarma a dárky za nákup. Vydavatestvo Portál 2019. dn 296 K Parametry. Záitková pedagogika je pedagogický smr který vyuívá záitku jako prostedku výchovy a vzdlávání. Záitková pedagogika je tedy pedagogický smr který prostednictvím záitku vzdlává a vychovává. seznámíme vás se základními principy na kterých funguje záitková pedagogika dozvíte se jak správn pipravit kurz i program tak aby byl zábavný interakní ale zárove také naploval stanovené pedagogické cíle . Záitková pedagogika Yesterday at 1106 PM Andy Hargreaves pvodem britský expert na vzdlávání ijící dlouhod. Harvardní právo učebnice. Záitková pedagogikaje pedagogický smr který klade draz na aktivitu student a staví výchovné procesy pedevím na vlastním proitku a jeho následném vyuití pro osobnostní rst. psychomotorické hry . Komunikace a eení konflikt.

E-inkoust ONYX BOOX NOVA 2.


Levné PDF knihy Zážitková pedagogika PDF. Jak číst knihy PDF v mobilu Ivo Jirásek.