Avablog Dosgawebro

Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. stoletíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav ŠtěpánekMonografie podává komplexní obraz kosovské otázky v průběhu 20. století. Přibližuje, jakým způsobem se oblast Kosova a Metochie dostala do svazku nejprve srbského a poté jugoslávského státu, hodnotí vývoj území a etnických vztahů v něm v době trvání královské Jugoslávie a všímá si osudů Kosova a jeho obyvatelstva během druhé světové války. Nechybí ani přesahy hlouběji do historie. Těžiště práce tvoří zevrubné zkoumání vývoje kosovské autonomie a vztahů mezi etniky v ní žijících v rámci komunistické Jugoslávie....celý text


Kosovo or officially Republika e Kosovës a country stretching over 10 908 km2 lying on the territory between Serbia and Albania without significant industrial economic or resources basis and despite this still very important similarly for . Masarykova univerzita. ervna 1999.Konfliktu se úastnily ozbrojené síly Svazové republiky Jugoslávie na jedné stran a albánské Kosovské osvobozenecké armády.Konflikt doprovázely asté útoky na civilní obyvatelstvo masakry vyhánní a pesuny obyvatelstva. Coppin State University So. HTML5 TUTORIAL PDF W3SCHOOLS. století 2011 Krajiny srdce 2016 Východní otázka Od poátk do konce 60.


Kosovo Srbsko Konflikt

7.století pili do této oblasti Slované kteí se stali dominujícím etnikem postupn vytlaili pvodní obyvatele k pobeí i na jih a tato oblast se stala základnou jejich nájezd na Byzantskou íi i budování jejich vlastního státu.. Brno Masarykova univerzita 2011. Autoi TPÁNEK Václav. tpánek Václav 2011 Jugoslávie Srbsko Kosovo Kosovská otázka ve 20. Document has not been rated yet. Podobné jednotky. Jkbose 11. výsledek deklarovaný. Kosovo a Metochie na poátku 20. Brno 1995 s. Odkazy na odborné recenze. Do Bulharska Srbska i erné Hory tehdy odcházela ada ech a podílela se na . UCC Finance Office.

Práce o vzdělávání PDF.


Levné elektronické knihy Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století PDF. Elektronické knihy nejznámější PDF Václav Štěpánek.