Avablog Dosgawebro

Manažerské případové studiePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jana Pechová, Veronika ŠíšováPublikace je určena pro akademickou obec, studenty všech oborů a manažery současné či budoucí nebo praktické kouče. Případová studie totiž není pouze nástrojem pro rozšiřování teoretického zázemí četných disciplín, ale dokáže ideálně posloužit jako nástroj edukace praktických dovedností pro studenty i zkušené praktiky. Kniha je psána svižným, čtivým jazykem, který čtenáře nenásilně přenáší do odborné problematiky. Publikace obsahuje kromě teoretické části jednu komplexní případovou studii s logickým a strukturovaným postupem a představuje řešení a výsledky týmové práce pracovníků konkrétního průmyslového podniku. Další uvedené případové studie jsou rozděleny dle jednotlivých sekvenčních i paralelních manažerských funkcí. Tedy dle klíčových témat, se kterými se setkáváme či můžeme setkat v praxi. Případové studie jsou z různých oborů a jsou praktické, fiktivní, reálné, převzaté a svým rozsahem krátké i dlouhé. Každá případová studie sleduje definovaný cíl a obsahuje konkrétní otázky k zamyšlení nebo ověření studované problematiky. Závěrečná část knihy představuje výsledky empirického šetření, jehož cílem bylo zjistit přístup různých skupin respondentů k využití případových studií při výuce a v praxi....celý text


Dobrý den chtla bych Vás poádat o doporuení vhodných kniních titul týkajících se zpracování pípadové studie. Pi kliknutí na dladici Pípadové studie se Vám zobrazí rozsáhlé píbhy naich zákazník které pojednávají o zahájení implementace a po pínos pro firmu. Vytvoíme pro vás pehledný a spolehlivý reporting pro manaerské rozhodování. Mohu zveřejnit svou bezpečnostní prověrku.


Co Je Případová Studie

Anotace Publikace by mla studentm ukázat na píkladech a pípadových studiích monosti vyuití nástroj a metod nákladového a manaerského úetnictví a umonit lepí pochopení jednotlivých souvislostí. Pípadové studie jsou z rzných obor a jsou praktické fiktivní reálné pevzaté a svým rozsahem krátké i dlouhé. Publikace je urena pro akademickou obec studenty . Úvodní studie final draft. Obchodní voliči UIC. Zavedení procesního ízení ve spolenosti Bene a Lát s vyuitím programu ATTIS ukazuje jak me procesní ízení s podporou informaních technologií pomoci zvýit výkonnost i flexibilitu. Pípadová studie toti není pouze nástrojem pro roziování teoretického zázemí etných disciplín ale dokáe. Vzdlávací programy jsou orientovány velmi prakticky jejich souástí jsou pípadové studie manaerské a simulaní hry a praktická realizace v tréninkovém centru nebo partnerském podniku. Souástí pednáek budou pípadové studie které seznámí posluchae s praktickými otázkami daové rozpotové mzdové oblasti. Můžete odložit vysokou školu 2 roky. Manaerské pípadové studie. Pípadové studie manaerského rozhodování a manaerské hry. Kupte knihu Manaerské pípadové studie íová Veronika Pechová Jana s 24 slevou v eshopu za 201 K v . DIY módní hvězda - design hacks oblečení hra. ádné tagy Bute první kdo otaguje tento záznam. Mnoho pracovník na manaerské úrovni má velmi významný nástroj pro ízení své innosti resp. Multikulturní literatura učí. Získejte 300 K na vyzkouení.

MBA v lidských zdrojových kolegiích v Kerala.


Levné knihy Manažerské případové studie PDF. Regionální e-knihy Jana Pechová, Veronika Šíšová.

Případová Studie