Avablog Dosgawebro

Akce K - vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr Blažek, Karel Jech, Michal KubálekZatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce "Kulak" (v dobových dokumentech se používala zkratka akce "K") nuceně ze svých statků vystěhovány tři až čtyři tisíce selských rodin. Kniha, na které po několik let pracovalo šest historiků, vymezuje obecný politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu po roce 1948. Zabývá se přijetím, uplatňováním a zrušením "směrnic tří ministrů", na jejichž základě byla v roce 1951 akce "K" zahájena. Jsou v ní popsány proměny vztahů centrálních institucí a přiblížen základní normativní rámec celého procesu. Případové studie přibližují také podobu násilné kolektivizace ve třech tehdejších okresech (jindřichohradecký, jičínský a sedlčanský), kterou jako ilustraci poměrů dokresluje autentická vzpomínka oběti. V příloze jsou publikovány základní archivní dokumenty k akci "K", z nichž většina nebyla doposud zveřejněna (poprvé je zde například publikován originál "směrnice tří ministrů"). Velmi podstatnou přílohu knihy tvoří seznamy vystěhovaných selských rodin, které byly poprvé pro účel vydání překontrolovány, byly v nich opraveny chyby, duplicity, byly abecedně seřazeny a obsahují jmenný i místní rejstřík....celý text


Sociální spravedlnost Seznam čtení. Get this from a library Akce. Disertační tituly na Filipínách. Akce K Vyhnání sedlák a jejich rodin. Hlavní postavy pokladní ostrovní knihy. Zatím nejucelenjí historický pohled na nejradikálnjí projev kolektivizace eského a moravského venkova kdy byly v rámci.


Akce K

78 Tajný rozkaz ministra národní bezpenosti. Vyhnání sedlák a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech studie seznamy a dokumenty. da ti postroja za denja na ljubovta jejich rodin z usedlostí v padesátých letech . akce K kulak. Jak vytvořit webovou stránku pomocí PHP a MySQL. Projektový management titul online bakalářský NYC. Akce K vyhnání sedlák a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech studie seznamy a dokumenty .

Kvalitní vzdělávání Asie.


E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Akce K - vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech PDF. Katalog e-knih v praze Petr Blažek, Karel Jech, Michal Kubálek.