Avablog Dosgawebro

Dějepis 6 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnáziaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ladislav Bareš, Václav Soukup, kolektiv autorů, Jana Pečírková, Radovan Lovčí, Hana Třísková, Miroslav Popelka, Jaroslav Strnad, Igor Lisový, Petr Hubka, Jiří Linhart, Milan Metlička, Ivana Kalistová, Eva Zálohová, Václava Korcová, Eliška Bartáková, Jitka Tětková, Marek Novotný, Jiří Suda, Jakub Maršálek, Karel RomPravěk a starověk. 2. upravené vydání učebnice pro 6. ročník/primu obsahuje: Co, proč a jak se budeme učit (úvod do studia dějepisu), Pravěk, První starověké státy (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael, Život asijských kočovníků), Starověké Řecko, Starověký Řím, Shrnutí poznatků o pravěku a starověku, Slovníček pojmů, Rejstřík, Přehled požadovaných výstupů a rozvíjených klíčových, kompetencí RVP. Každá lekce odpovídá jedné dvojstránce. Učebnice obsahuje sedm celostránkových map a celostránkových časových os k tematickým celkům, dále několik desítek historických map menšího formátu. Součástí učebnice jsou tři speciální lekce, které systematizují získané poznatky. Druhé vydání učebnice obsahuje oproti 1. vydání několik upravených a přepracovaných kapitol, v nichž je vylíčena evoluce rodu Homo dle aktualizovaných poznatků soudobých vědců. Učebnici zpracoval širší kolektiv autorů v tomto složení: Jiří Linhart, Milan Metlička, Petr Hubka, Karel Rom, Miroslav Popelka, Ivana Kalistová, Václav Soukup, Ladislav Bareš, Jana Pečírková, Jaroslav Strnad, Jakub Maršálek, Hana Třísková, Eva Zálohová, Igor Lisový, Václava Korcová, Eliška Bartáková, Radovan Lovčí, Jiří Suda, Marek Novotný a Jitka Tětková....celý text


Sledovat produkt Sledovat produkt Výrobce FRAUS Co pro a jak . pro základní koly a víceletá gymnázia. Uebnice pro 6. Joe Abercrombie hrdinové.


Dějepis Učebnice

V levém menu si vyberte hledaný pedmt. Kniha Fyzika 6 pro základní koly a víceletá gymnázia varianta 5 let byla pidána do koíku v potu 1 kus. Prolistujte stránky knihy pette si recenze tená nechte si doporuit podobnou knihu z nabídky více ne 19 milión titul. roník základní koly. Email prodávajícího vladimir.prodej.knihcentrum.cz. roník autorky Zdka Krausová Renata Terová. Uebnice djepisu Povinné uebnice a pracovní seity Prima Kolektiv autor Djepis 6 pro základní koly a víceletá . Lederbuchová L a Beránková E. Dnes objednáte zítra vyzvednete a mete zaít íst. FIU Business Analytics. roník Z a víceletá gymnázia upravená vydání. roník pro základní koly a víceletá gymnázia Uebnice píruky pro uitele Sbírky úloh provrky Stední koly Matematika Fyzika Ostatní literatura Programování . Kniha vazba Perth. ada je tvoena vdy jednou uebnicí. Víceletá gymnázia. Vae cena 170 K. Kolik je kulinářská škola v New Yorku. Djepis pro stední koly a gymnázia Vybírejte uebnice djepisu pro stední koly. Anne zelených gables film 2016. Jackson State University online výuka. roník pro základní koly a víceletá gymnázia. Djepis 6 pro základní koly a víceletá gymnázia Dalí autoi Linhart Ji í Jazyk etina Vydáno Plze Fraus Vydání 1.

University of Manchester Ranking.


PDF knihy ke stažení Dějepis 6 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia PDF. Levné knihy Ladislav Bareš, Václav Soukup, kolektiv autorů, Jana Pečírková, Radovan Lovčí, Hana Třísková, Miroslav Popelka, Jaroslav Strnad, Igor Lisový, Petr Hubka, Jiří Linhart, Milan Metlička, Ivana Kalistová, Eva Zálohová, Václava Korcová, Eliška Bartáková, Jitka Tětková, Marek Novotný, Jiří Suda, Jakub Maršálek, Karel Rom.