Avablog Dosgawebro

Špion, který změnil svět: Klaus Fuchs a tajemství atomové bombyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mike RossiterPodtitul: Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby Když se na Postupimské konferenci setkali zástupci vítězných mocností, oznámil prezident Truman Stalinovi, že Spojené státy disponují novou zbraní s mimořádně ničivým účinkem. Stalin však nedal najevo velké překvapení. O existenci atomové bomby dobře věděl a sovětští vědci již intenzivně pracovali na jejím vývoji. Za potřebné poznatky vděčili Klausi Fuchsovi, vědci, kterého lze označit za jednoho z nejúspěšnějších špionů v dějinách. Fuchs, nadaný matematik a zároveň člen německé komunistické strany, uprchl z nacistického Německa a následně byl pověřen klíčovými úkoly v rámci britského a amerického projektu vývoje nukleárních zbraní. V průběhu prací však předával tajné informace KGB. Když svůj úkol splnil, sám se roku 1950 udal britské tajné službě MI6. Jeho špionáž urychlila počátek studené války a dala vznik světu, který po celou jednu generaci žil ve stínu vzájemného nukleárního zastrašování světových velmocí....celý text


Klaus Fuchs byl nejvýznamnjí pion dvacátého století pion který zmnil svt píe britský noviná a dokumentarista Mike Rossiter v úvodu své knihy pion který zmnil svt.   Tajemství atomové bomby mu opatila pioná v USA ale uran poteboval z Jáchymova. Nové vydání knihy leden 2019. Za potebné poznatky vdili Klausi Fuchsovi vdci kterého lze oznait za jednoho z. Ted Chiang filmu adaptace.


Změnil

Japonsko si pipomíná 70 let od atomové bomby v Hiroim Destrukce ji nepekvapila. Autor Rossiter Mike 1948 Vydáno 2015. Thin Man gunkonstrukního typu ukázalo se nepraktické pro pouití s plutoniem a proto je jednoduí zbra typu s názvem Malý chlapec byl vyvinut který pouíval uran235 An izotop který tvoí pouze 07. O existenci atomové bomby dobe vdl a sovttí vdci ji intenzivn pracovali na jejím. esky pion který zmnil svt Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby Mike Rossiter z anglického originálu The spy who changed the world. Goldfinch kniha Epub. Opravdu lze tajemství atomové zbran propaovat na kusu . Tento fyzik který pozdji dostal pídomek nejproslulejí . Jet ped jejím svrením prozradil Klaus Fuchs její tajemství Sovtm. Na vlastní ki toto riziko poznali manelé Rosenbergovi kteí se rozhodli vést dvojí ivot. Rossiter Mike 1948Spy who changed the world. pion který zmnil svt CZ. Vekeré informace o produktu. Hampshire College Library. Stony Brook absolvent školní akceptace.

Forenzní věda v CID.


Elektronické knihy PDF Špion, který změnil svět: Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby PDF. Knihy a učebnice ke stažení Mike Rossiter.