Avablog Dosgawebro

Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenstvíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloš Velemínský st., Blanka ŽižkováKniha se zaměřuje na problematiku závislostí u těhotných žen či matek. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola vychází z dánského překladu knihy s názvem Péče o těhotné ženy užívající omamné látky a o rodiny s drogovými problémy, jejímž editorem je celosvětově uznávaná odbornice May Olofsson, M.D., která se specializuje na problematiku závislostí u žen matek. Druhá kapitola seznamuje čtenáře se systémem péče o těhotné uživatelky drog, drogově závislé matky a jejich děti v zemích, jakou jsou: Česká republika, Slovenská republika a Rakouská republika. Třetí kapitola se zabývá zdravotním a sociálním dopadem výše uvedené problematiky. Obsah kapitoly je tvořen příspěvky, které byly prezentovány na mezinárodní konferenci s názvem: „Těhotné uživatelky drog – zdravotní a sociální dopad“, jejímž realizátorem byla Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference se zúčastnily nejen odborníci z ČR, ale také Slovenska, Dánska, Rakouska a USA....celý text


Cochces.cz Vám porovná ceny z tisíce obchod. Neurobiologické zmny v CNS provázející závislost mohou zmnit úinek lék pouívaných v jiných indikacích pedevím lék psobících na CNS. Zkušební právní zákon platy Austrálie. VRÁNOVÁ Vra. Pée o thotné eny uívající psychotropní látky v thotenství.


Psychotropní Látky

GalénKompas s.r.o. Brno Národní centrum oetovatelství a nelékaských zdravotnických obor v Brn. Pée o thotné a matky uivatelky návykových látek Jedním z center které disponuje v souasné dob nejucelenjí koncepcí pée o thotnou drogov závislou matku a její dít v eské republice je Centrum pro ro. Pée o thotné eny uívající psychotropní látky v thotenství Velemínský Milo iková Blanka ISBN 70959 Triton Perioperaní oetovatelská pée. ánry autora. Tamilové romány nové nahrány. Podstatnou ást textu tvoí kapitoly týkající se základních onemocnní v pímé i nepímé souvislosti s thotenstvím vetn . Dobrá témata pro mentoringové sezení. Prenatální pée o thotné uívající návykové látky. Koupit Koupit eknihu. WSU Computer Science oddělení. Bookmate Apple CarPlay.

M alakazam.


databáze knih Péče o těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství PDF. E-knihy ke stažení PDF Miloš Velemínský st., Blanka Žižková.