Avablog Dosgawebro

MMS/CDS - Jednoduchá a účinná léčba nemocíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jim HumbleSouhrné informace o používání kysličníku chloričitého pro lidské zdraví. Informace v této knize slouží pouze pro informaci. Podávají zde svědectví lidé, kteří pro vnitřní očistu na vlastní zodpovědnost užívali čistič vody na bazi chlordioxidu, přestože současná věda tvrdí, že je pro tento účel nevhodný. Zveřejněné informace slouží pouze jako studijní materiál a k šíření nových inforrnaci o MMS, CDS (Chlorine Dioxide Solution) a kysličníku chloričitém. Doporučujeme čtenáři, a apelujeme na zdravý lidský rozum, aby se při zdravotních potížích obrátil na lékaře a uposlechl jeho pokynů. Informace nejsou náhradou lékařských ošetření či terapie a ani nejsou návodem pro jakékoliv ošetřování či léčení nemocí. Autoři pouze referují o zkušenostech lidí, kteří vzali své zdraví do vlastních rukou....celý text


Bohatá obrazová píloha z návtvy Jima Humbla a Marka Grenona v Praze. ARMY ACE CREDITS. Dkaz úinnosti MMS skuten existuje jak se dotete níe. Nevíte nkdo co to je to MMS? To je nco na oistu tla? Nebo srovnání pH? To njak nechápu. NCERT Exemplar Class XII. Vodní věda a technologie časopisu.


Mms Léčba

MMS fórum MMS kapky diskuze o MMS. Vdy chce jen pomáhat nemocným lidem. Jim Humble MMS Leo Koehof Nemoci léit jednodue Leo je Jimv vydavatel Jim Humble MMS Pevrat v léení nemocí a dalí knihy u je jich asi 6 CDS CDS1 CDS2 CDH a jiné deriváty základní kúry po velmi slabých výsledcích striktn nedoporuujeme. Co je to MMS MMS II CDS Chloritan sodný oxid chloriitý chlordioxid? Je to zázraná látka pro lébu vech nemocí od zánt po rakovinu i AIDS? Látka kapalina MMS i podobné nejsou ádnou novinkou je známá ji dlouho ale teprve Jim Humble tudo desinfekci vyzkouel jinak ne ostatní. MMSCDS Jednoduchá a úinná léba nemocé. Humble MMS a CDS. Pesto s nimi nemalá skupina lidí léí sebe a co h i své A Jime Humble div se. Funguje dobe na zánty infekce veho druhu i tam kde nezabírají antibiotika. Jak CDS CDS2 pouít jaké je dávkování jak jej správn naedit a také rzné zajímavosti. MSN kariéra. Granty pro školy v Illinois.

Terracon zásoby.


E-knihy nejznámější digitální knihovny nabízejí knihy MMS/CDS - Jednoduchá a účinná léčba nemocí PDF. Knihy v PDF Jim Humble.