Avablog Dosgawebro

Borotice - mohylové pohřebiště z doby bronzovéPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stanislav StuchlíkKniha podává podrobné archeologické zhodnocení mohylového pohřebiště ze starší a střední doby bronzové v Boroticích na Znojemsku. Na pohřebišti bylo prozkoumáno 53 hrobů ze starší doby bronzové a 30 hrobů z mladší doby bronzové


Mohylník Borotice je multikulturní archeologická lokalita mohylové pohebit v katastrálním území obce Borotice v okrese Znojmo. Pracovní list poezie próza. Estedovk.cz. Bylo zjitno asi 50 mohyl ze stední a mladí doby bronzové haltatu a asného laténu. 2 u nich je uvedeno e pocházejí ze árových hrob patí jednoznan do závru starí doby bronzové a meme je spojit s vteovskou skupinou. 2005 Bronzové depoty stední a pozdní doby bronzové na Morav a ve Slezsku I II.


Borotice

Stuchlík patí k významným specialistm v oblasti pravké archeologie a je odborníkem pedevím na problematiku doby bronzové pohebního ritu v pravku a zkoumá také pouívání zlata v pravku. 3 typy advokacie. Borotice mohylové pohebit z doby bronzové Hlavní autor Stuchlík Stanislav 1945 Vydáno c2006 Neznámé nálezy z doby popelnicových polí z Valtic Hlavní autor Stuchlík Stanislav 1945 Hroby z mladí doby bronzové z pohebit Diváky za Humny . Borotice Mohylové pohebit doby bronzové Mnozí z nás mli tu est e se s prof. Obec Borotice se nachází zhruba 14 km východn od Znojma a 12 km západn od Hruovan nad Jeviovkou ve správním obvodu Znojmo. Úroveň vstupu správce databáze. Cvičení po právu škola. Kalit pohebit Teplý les. Hostae rozmístné v areálu. O tomto naleziti informuje nejen informaní panel Nauné stezky Husín pi vstupu do lesa ale dokládají ho také patníky Dr. Mohylové pohebit z doby bronzové Brno 2006.

Jeffery Deaver Hörbuch.


Elektronické knihy PDF epub Borotice - mohylové pohřebiště z doby bronzové PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Stanislav Stuchlík.