Avablog Dosgawebro

Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa SudkaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jiří ZikmundNa přelomu 20. a 30. let 20. století provedl světoznámý fotograf Josef Sudek (1896–1976) nejméně při dvou návštěvách Hradce Králové fotografickou dokumentaci zdejší architektury. Konvolut dochovaných fotografií můžeme rozdělit na dvě části: tou první je zpracování historických památek na starém městě, jako je kostel Nanebevzetí Panny Marie od Carla Luraga ze 17. století nebo gotický chrám sv. Ducha. Druhou část tvoří soudobá moderní architktura. Josef Sudek se soustředil na architektonické skvosty puristické a konstruktivistické. Z nich vyčnívají především díla Josefa Gočára, ale i dalších architektů, Jana Rejchla, Oldřicha Lisky, Bohumila Slámy nebo Milana Babušky. Sudek fotografoval také veřejná prostranství (Jiráskovy sady, dříve Důstojnický park, Velké náměstí, Ulrichovo náměstí nebo výhledy z Bílé věže a pohled na město z Nového Hradce Králové). Tyto fotografie přidaly díky Sudkovu poučenému pohledu a nebývalému citu k již existující architektuře nové hodnoty a jsou tak svébytným ...celý text


Ladislav ZikmundLender Jií Zikmund eds. Ladislav ZikmundLender Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka. Úvod Fotografie a architektura architektura a fotografie 67 s Jiím Zikmundem Obraz msta Cesty moderní architektury v Hradci Králové s. kola se profiluje napíklad výukou anglického jazyka. století provedl svtoznámý fotograf Josef Sudek nejmén pi dvou návtvách Hradce Králové fotografickou dokumentaci zdejí architektury. Top vysokoškolské obchodní školy.


Hradec Králové Architektura

Kurzy pohostinství ve Španělsku. Ovte si stav zboí na prodejn telefonicky nebo mailem ped Vaí návtvou. umlecká fotografie 20. Ostatní knihy. Hradec Králové Pravý úhel 2014 s. století spolupracoval s avantgardními architekty a .   Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka Pravý úhel ZikmundLender Ladislav Zikmund Jií 329 K Barvy lásky Colours of love 3 Ztracená MOBA Taylor Kathryn. Archeologický titul za to. BDB.cz Databáze knih. Vzdělávání konzultant San Diego.

Slova slovní zásoby pro psaní eseje.


Elektronické knihy PDF epub Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka PDF. Knihy v PDF ke stažení fórum Jiří Zikmund.