Avablog Dosgawebro

Svatyně za hradbami měst - Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostechPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Martin Gaži, Jarmila HansováKniha interpretuje postupné proměny vztahu obyvatel středoevropských měst k prostoru za jeho hradbami na konci středověku a fenomén nárůstu obliby příměstských kostelů a kaplí v 17. a 18. století. Barokní svatyně, které byly většinou pravidelně navštěvovány ve zbožných procesích, stály v krajinně významných pozicích, buď na návrších jako ochrana města před nebezpečím všeho druhu (válka, epidemie, požáry), anebo při studánkách, které nabývaly proslulosti v léčení chorob. Často při nich byli usazeni poustevníci. Autoři knihu rozčlenili do tří celků, jejichž optika je metaforicky přirovnána k dalekohledu, brýlím a mikroskopu. První je srovnávací studií, pohybující se v širokých časových i prostorových souvislostech, druhá si všímá příměstských poutních míst 17. a 18. století v prostoru Prácheňského a Bechyňského kraje a třetí je detailní mikrohistorickou sondou do konkrétní společenské situace při vzniku a rozvoji kaple sv. Kříže na Křížové hoře (Kreutzberg) nad městem Český Krumlov. Kniha je mj. doplněna edicí a překladem unikátní veršované historie českokrumlovského poutního místa od městského syndika Johanna Franze Tschernichena z roku 1710. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu. Ediční řada Miscellanea, svazek č. 6....celý text


Svatyn za hradbami mst Kíová hora u eského Krumlova v jihoeských a stedoevropských souvislostech Martin Gai Jarmila Hansová. Zaátkem srpna probhla v Nové Hradené pou ke cti sv. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracovit v Kromíi za rok 2009. Knihovna kongresových předmětů Historie předmětu. IRCC Portal Login.


Křížová Hora Český Krumlov

Bakalář ekonomie podniků. Chlupatý Maclary Rumpus u veterináře. Knihu Svatyn za hradbami mst s podtitulem Kíová hora u eského Krumlova v jihoeských a . Svatyn za hradbami mst Kíová hora u eského Krumlova v jihoeských a stedoevropských souvislostech kniha od Martin Gai Jarmila Hansová 80 . Na cest do nebeského Jeruzaléma. Umní zbonost architektura. Detail Svatyn za hradbami mst. Kláter minorit a klarisek v eském Krumlov. Kíová hora u eského Krumlova v jihoeských a stedoevropských souvislostech. Zárove zde byly poehnány obnovené varhany a uskutenil se inauguraní varhanní koncert. Kniha interpretuje postupné promny vztahu obyvatel stedoevropských mst k prostoru za jeho hradbami na konci stedovku a . 1 Martin Gai Jarmila Hansová Svatyn za hradbami mst. East Central univerzitní katalog předmětu. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledk odborné dokumentace przkum a výzkum památkového fondu pro diskusi a metodiku této základní innosti památkové pée. Development and current principles of heritage conservation A Century of Heritage Preservation in the Czech Republic.

Psychologie pepperdine univerzity.


Eknihy po česku PDF Svatyně za hradbami měst - Křížová hora u Českého Krumlova v jihočeských a středoevropských souvislostech PDF. Levné elektronické knihy Martin Gaži, Jarmila Hansová.