Avablog Dosgawebro

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr SoukupStatistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a statistik. Obzvláště důležitá je statistická gramotnost pro studenty sociálních věd, protože sami budou často v praxi výzkumy založené na kvantitativních datech připravovat a zpracovávat. Autoři této učebnice, sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských kurzů analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky analyzovat datové soubory obsahující kvantitativní údaje. Text je přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky v bakalářském programu sociologie, ale i logice populárního programu IBM SPSS, který je při ní používán. K učebnici jsou na webu přiloženy všechny datové soubory, s nimiž se v textu operuje, a pomůcky pro praktickou analýzu dat včetně skriptů pro SPSS. Kniha navazuje na dříve vydanou úspěšnou knihu stejného autorského kolektivu, text je na mnohých místech doplněn, navíc je rozšířen o dvě zcela nové kapitoly. Další doprovodné materiály lze nalézt na doprovodném webu....celý text


Kniha navazuje na díve vydanou. Kniha navazuje na díve vydanou úspnou knihu stejného autorského kolektivu text je na mnohých místech doplnn navíc je rozíen o dv zcela nové kapitoly. Kde koupit Statistická analýza sociálnvdních dat prostednictvím SPSS srovnání cen spolehlivé obchody. Materiály budou postupn pidávány i na základ podnt od tená.


Spsse

Online matematický titul UK. Statistická gramotnost patí v dnením svt do výbavy kadého sebevdomého obana. EAN 92471 ISBN 92471. SPSS software sociální vdy. Koík je prázdný hledat. Manhattan College World Ranking. Pijte na den otevených dveí. Analýza dat je iroká oblast aktivit a technik zpracování a vyuívání hromadných dat s cílem odhalit uitené informace a podpoit rozhodování. Statistická analýza sociálnv. Statistická analýza sociálnvdních dat prostednictvím SPSS. Slavné sochaři 20. století. cena od 47100httpspricemania.czstatistickaanalyzasocialnevednichdatbrozStatistická analýza sociálnvdních dat bro. Bowling Green Učitelé vysoká škola. Univerzity v Austrálii bez Ielts. Statistická analýza sociálnvdních dat prostednictvím SPSS Ladislav Rabuic Petr Soukup Petr Mare Another responsib.

Online psychologie stáže pro vysokoškoláci.


Stáhnout knihy v PDF Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) PDF. Eknihy zdarma Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup.