Avablog Dosgawebro

František Vláčil. Život a díloPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr GajdošíkZásadní monografie o jednom z nejvýznamnějších filmových tvůrců české poválečné kinematografie. Obsáhlá publikace nabídne životní i tvůrčí příběh Františka Vláčila ve formě bohatě zdokumentovaného textu, jehož součástí bude mj. produkční historie všech Vláčilových filmů i neuskutečněných projektů, přiblížení jejich dobové reflexe, ukázky ze scénářů a dalších textů. Více než analýze a výkladu filmových děl se chce kniha věnovat spíš faktům a historii. Obsah tedy bude založen na podrobném studiu filmových, písemných i tištěných pramenů z domácích i zahraničních archivů, z osobní pozůstalosti Františka Vláčila a dalších osobností, na informacích získaných z rozhovorů s Vláčilovými spolupracovníky. Proti původním plánům a dispozicím vychází kniha bez obrazových příloh. Při práci na knize bylo shromážděno několik set obrázků, fotografií, kreseb, skenů dokumentů, plakátů a screenshotů z filmů, z archivních i soukromých sbírek. Byl pečlivě proveden jejich výběr a zařazení, poté byly zapracovány do sazby, a ta byla v rámci redakčních prací předána ve dvou částech ke konzultaci také panu Františku Vláčilovi ml., dědici autorských práv, který si již dříve vymínil jejich odsouhlasení. U první předané části sazby měl k obrazovým přílohám asi tři připomínky na doplnění či úpravy, vše bylo obratem do sazby zapracováno. K textu této části nic neměl. Po obdržení druhé části sazby se ale pan František Vláčil ml. odmlčel, neodpovídal na zaslané emaily, písemné dopisy, nebylo možné se s ním spojit telefonem ani přes rodinné příslušníky. Vydavatel namísto toho z ničehonic obdržel dopis od agentury Dilia, aby nadále nově jednal o obrazových přílohách jen s Dilií, která pana Vláčila zastupuje, jenž si ovšem do té doby vyhrazoval veškerá jednání o přílohách pro sebe. Nastala tak situace, kdy nebylo jasné, co se vlastně s výtiskem sazby předané k posouzení děje, a která vybízela k různým interpretacím. Vydavatel se začal zabývat předáním věci právníkům, současně s autorem zvažoval možnost vydat knihu jen s omezeným obrazovým doprovodem, takovým, na který byla již práva zajištěna. Ukázalo se ale, že kniha vybavená jen tímto obrazovým materiálem by působila velmi nevyrovnaně: k některým kapitolám byly obrazové přílohy alespoň na úrovni základní dokumentace, k jiným naopak skoro vůbec. Padlo proto rozhodnutí vydat knihu bez jakýchkoliv obrazových příloh, jako čistý autorský text. (Několik málo černobílých fotografií v textu knihy má funkci spíše obrazové interpunkce mezi jednotlivými oddíly knihy, než nějakou dokumentační úlohu.) Součástí vyčerpávající faktografie knihy bude kompletní detailní filmografie, včetně spoluprací na projektech jiných tvůrců nebo neuskutečněných záměrů, úplná bibliografie, medailony Vláčilových spolupracovníků aj....celý text


Obsáhlá publikace nabídne ivotní i tvrí píbh Frantika Vláila ve form bohat zdokumentovaného textu jeho souástí bude mj. Skladem 3 ks u dodavatele expedice do 48 hodin. Hands-on vysoká škola. 0.0 z 5 hvzdiek 0 hodnocení tená Kniha pevná vazba Poslední kusy lze odebrat pouze na vybraných prodejnách Doruení Doruení dom není moné.


Vláčil

Scuba Potápění Myrtle Beach Ceny. Frantiek Vláil ivot a dílo. Zásadní monografie Frantiek Vláil o jednom z nejvýznamnjích filmových tvrc eské poválené kinematografie. Petr Gajdoík Frantiek Vláil. Dom Knihy Frantiek Vláil ivot a dílo Petr Gajdoík 179 K Tato kniha vznikla z obdivu k filmm Frantika Vláila a je výsledkem více ne ticetiletého zájmu o jeho dílo. Viděl ba u gyi syna. Zásadní monografie o jednom z nejvýznamnjích filmových tvrc eské poválené kinematografie. Zvukové knihy Amazon zdarma. Obsáhlá publikace nabídne ivotní i tvrí píbh Frantika Vláila ve form bohat zdokumentovaného textu jeho. Doprava od 79 K. Úinkuje Michal Przebinda. Frantiek Vláil ivot a dílo recenze knihy Petra Gajdoíka Podrobnosti 29. Informace o zdravotní péči a zdroje UIC. Prasknutí kódování rozhovor YouTube. prosince 2018 opustil tiskárnu kompletní náklad knihy Frantiek Vláil.

IQ potřeboval absolvovat střední školu.


Knihy v PDF fórum František Vláčil. Život a dílo PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Petr Gajdošík.

František Vláčil Filmy František Vláčil