Avablog Dosgawebro

Alexandrijská knihovnaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Steve BerryBývalý americký vládní agent Cotton Malone se po vyřešení případu templářského dědictví vrací k pokojnému životu majitele antikvariátu v Kodani. Klidné dny rázně utne anonymní e-mail: "Máš něco, co chci já. Jsi jediný člověk, který ví, kde to hledat. Najdi to. Dávám ti sedmdesát dvě hodiny. Jestli neuspěješ, přijdeš o dítě." Vyděšená bývalá manželka Malonemu potvrzuje, že nejde o planou hrozbu: jejich dospívající syn byl unesen. A když kodaňský antikvariát lehne popelem, je už zcela zřejmé, že se onen tajemný člověk nezastaví, dokud nezíská, o co usiluje. A předmětem jeho zájmu není nic menšího než Alexandrijská knihovna. Malone si uvědomuje, že na něm závisí život jeho dítěte, a tak se vydává na nebezpečnou cestu, která ho zavede do Evropy, na Sinajskou poušť i do nejvyšších sfér americké politiky. Polapen v síti intrik si vůbec není jistý, komu lze věřit, ale jedno ví určitě: tajemství svitků z Alexandrijské knihovny, jež se chystá odhalit, nesmějí padnout do nepovolaných rukou, poněvadž by to mohlo mít nedozírné následky....celý text


Životní náklady 2009 až 2020. and Ptolemy II. Spalte ty knihy. Kupte nebo prodejte knihu Alexandrijská knihovna v online antikvariátu TrhKnih.cz kniha 45 K eská pota doporuená zásilka 57 K Zásilkovna 65 K osobní pedání epy Praha.


Alexandrijská Knihovna

  Múseion v Alexandrii bylo ve starovkém antickém svt nejslavnjí a v dnení dob nejznámjí músaion po nkolik staletí nejvýznamnjí starovká badatelská instituce a centrum soudobého vdní vbec. Aristotelova knihovna v Lyketu nejvtí sbírka helénistické vdecké literatury umonila Aristotelovým ákm a pokraovatelm hodnotit minulosti z historického hlediska jednotlivých vdních disciplín a tím vznikaly i snahy zaznamenat mylenky slavných. K nákupu nad 199 K dárek zdarma v hodnot 19 K Eshopové listy. Alexandrijská knihovna je pravdpodobn nejslavnjí ze starovkých knihoven. Platónova Akademie nebo Aristotelova kola a tzv. Bu obsahují toté co Korán pak jsou zbytené nebo obsahují nco jiného a pak jsou kodlivé Prohlásil arabský vdce a. Jak se dostat do univerzity bez úrovní. Ve zdech se nacházely výklenky ve kterých se skladovaly papyrové svitky. Virginia guvernérův pohár 2021. Alexandrijská knihovna 2007 S. OCR Anglická literatura Úroveň stupňů hranic 2019. A pedmtem jeho zájmu není nic meního ne Alexandrijská knihovna. Byla souástí vhlasného múseia v Alexandrii vybudovaného z podntu Ptolemaia I.

Meteorolog.


Elektronické knihy databook Alexandrijská knihovna PDF. Elektronické knihy nabízejí PDF Steve Berry.